Testinvest
Testinvest Testinvest

 

Protecţia muncii şi activităţi SSM

 

Testinvest
Testinvest

 

  •  Elaborarea deciziilor de organizare ale angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă


  •  Asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.


  •  Întocmirea tematicilor de instruire – testare la nivelul unităţii


  •  Elaborarea şi/sau completarea instrucţiunilor proprii unitaţii de aplicare a normelor de securitate a muncii în funcţie de particularităţile proceselor de muncă.


  •  Consultanta şi întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.


  •  Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, a tipului de semnalizare necesar şi amplasarea lor conform prevederilor legii


  •  Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislatia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor


  •  Identificarea şi evaluarea locurilor de muncă cu risc deosebit de accidente şi îmbolnăviri profesionale.


  •  Întocmirea fişelor de securitatea muncii şi testarea lucrătorilor în domeniul SSM


  •  Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvirilor profesionale la locurile de munca.


  •  Întocmirea Planului de prevenire şi protecţie.

Testinvest
Copyright © 2008 KYO INC | Toate drepturile rezervate.  Web design by Kyo