Testinvest
Testinvest Testinvest

 

Activităţi PSI

 

Testinvest
Testinvest

 

 •   Organizarea şi coordonarea activităţii privind apărarea împotriva incendiilor în conformitate cu Legea nr. 307/2006 şi a Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor precum şi alte acte normative în vigoare.


 •   Informarea şi instruirea lucratorilor organizaţiei în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor


 •   Elaborarea documentelor specifice activitatii P.S.I - (cerinţă obligatorie pentru toate societatile comerciale)


 •   Instruirea specifică la angajare a salariaţilor, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică etc.


 •   Întocmirea planurilor de control în scopul verificării modului cum sunt respectate şi aplicate prevederile legislative specifice în vigoare.


 •   Întocmirea Planului de măsuri în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor.


 •   Întocmirea Planului de intervenţie în caz de incendiu sau a situaţiilor de urgenţă.


 •   Asigurarea dotării unităţilor economice cu material specific stingerii incendiilor.


 •   Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu şi a ipotezelor de intervenţie ca aplicaţii practice.

Testinvest
Copyright © 2008 KYO INC | Toate drepturile rezervate.  Web design by Kyo